פתח תפריט
הקרן לפיתוח חדרה >מכרזים והודעות >

מכרזים והודעות

 

PDF קול קורא להקמת מאגר ליועצים ונותני שירות

 

PDF טופס בקשה להצטרפות למאגר יועצים ונותני שירותים

 

PDF תנאים מרכזיים למכרז להקמת בית תנועת הנוער המכבי הצעיר

 

PDF נוסח מלא מכרז להקמת בית תנועת המכבי הצעיר

 

 

PDF כתבי כמויות למכרז להקמת בית תנועת הנוער המכבי הצעיר

 

 PDFתשובות לשאלות הבהרה - מכרז 3/2018

הקרן לפיתוח חדרה

הקרן לפיתוח חדרה | תא דואר: 3340 חדרה | טלפון: 04-6331094 | פקס: 04-6346574 אימייל: office@dfhadera.org.il

הפעל נגישות

בניית אתרים