פתח תפריט
הקרן לפיתוח חדרה >מכרזים והודעות >

מכרזים והודעות

 

 

הזמנה להציע הצעות עבור פיתוח חצר המע"ש -

 

 

PDF הזמנה להציע הצעות לפיתוח נוף המע"ש

 

PDF מסמך מצב תאימות קבלן ועבודות

 

 PDF כתב כמויות מתכננת נוף

 

PDF תוכנית פיתוח כללית

 

PDF תוכנית סימון גבהים 

 

PDF תוכנית פירוקים 

 

PDF תוכנית פרטים

 

PDF כתב כמויות חשמל

 

PDF תוכנית חשמל

 

PDF כתב כמויות מתח נמוך תקשורת

 

PDF תוכנית מתך נמוך תקשורת

 

PDF תוכנית פיתוח אינסטלציה

 

 

 

 

 

 טפסי מאגר היועצים ונותני השירות:

 

 

PDF קול קורא להקמת מאגר ליועצים ונותני שירות

 

 PDF טופס בקשה להצטרפות למאגר יועצים ונותני שירותים

 

 

 

 

  

 

הקרן לפיתוח חדרה

הקרן לפיתוח חדרה | תא דואר: 3340 חדרה | טלפון: 04-6331094 | פקס: 04-6346574 אימייל: office@dfhadera.org.il 

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים