פתח תפריט
הקרן לפיתוח חדרה >מכרזים והודעות >

מכרזים והודעות

 

 

 

מכרז לשיפוץ אולם ספורט תחכמוני חדרה:

 

PDFכתב כמויות תחכמוני

 

PDFחוברת מכרז תחכמוני

 

PDFמפרט מיוחד אדריכלות

 

PDFמפרט מיוחד אינסטלציה

 

PDFמפרט מיוחד חשמל ותקשורת

 

PDFמפרט מיוחד מיזוג אוויר

 

PDFרשימת אלומיניום

 

PDF רשימת מסגרות

 

PDF רשימת נגרות

 

PDF חוברת איטום

 

PDF תוכנית אדריכלות 1

 

PDF תוכנית אדריכלות 2

 

PDF תוכנית אדריכלות 3

 

PDF תוכנית אדריכלות 4

 

PDF תוכנית אינסטלציה

 

PDF תוכנית חשמל  1

 

PDF תוכנית חשמל  2

 

PDFתוכנית מיזוג אוויר

 

PDFתוכנית קונסטרוקציה

 

PDFפורמט שאילת שאלות

 

 

פרסום מכרז שיפוץ אולם ספורט תחכמוני:

 

 

PDFמודעה עיתונות הזמנה להציע הצעות לשיפוץ אולם ספורט תחכמוני 3/22

 

PDFתנאי סף מכרז שיפוץ אולם ספורט תחכמוני 3/22

 

 

 

 

 

 

 טפסי מאגר היועצים ונותני השירות:

 

 

PDF קול קורא להקמת מאגר ליועצים ונותני שירות

 

 PDF טופס בקשה להצטרפות למאגר יועצים ונותני שירותים

 

 

 

 

  

 

הקרן לפיתוח חדרה

הקרן לפיתוח חדרה | תא דואר: 3340 חדרה | טלפון: 04-6331094 | פקס: 04-6346574 אימייל: office@dfhadera.org.il 

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים