פתח תפריט
הקרן לפיתוח חדרה >מכרזים והודעות >

מכרזים והודעות

 

PDF קול קורא להקמת מאגר ליועצים ונותני שירות

 

PDF טופס בקשה להצטרפות למאגר יועצים ונותני שירותים

 

PDF מכרז לשיפוץ מית"ר נירים 17.6.2019

 

PDFמכרז לשיפוץ מית"ר נירים - כתבי כמויות 17.6.2019

 

PDF מכרז לשיפוץ מית"ר נירים - פרטים לכתבי כמויות סעיפים 20-22

 

 

 

 

 

  

 

הקרן לפיתוח חדרה

הקרן לפיתוח חדרה | תא דואר: 3340 חדרה | טלפון: 04-6331094 | פקס: 04-6346574 אימייל: office@dfhadera.org.il

הפעל נגישות

בניית אתרים