פתח תפריט
הקרן לפיתוח חדרה >פרויקטים חברתיים > מוטב יחדיו >

מוטב יחדיו

 

תכנית מוטב יחדיו הינה יוזמה שמטרתה חיזוק מצבם של ילדים, בני נוער וצעירים המתגוררים בשכונות מוחלשות ובעלי רקע סוציואקונומי נמוך תוך שימוש בכלים קהילתיים. התכנית מבקשת לחולל שינוי באמצעות הקהילה ומשאביה ובהובלתה. התכנית מתבססת על: ביסוס חשיבה ותכנון רב-מערכתי ובין-תחומי; בניית תשתית קהילתית ומנהיגות תושבים; פיתוח מענים מותאמים לילדים, בני נוער וצעירים בסיכון.

 

תוכנית מוטב יחדיו במימון ג'וינט ישראל ועיריית חדרה

הקרן לפיתוח חדרה

הקרן לפיתוח חדרה | תא דואר: 3340 חדרה | טלפון: 04-6331094 | פקס: 04-6346574 אימייל: office@dfhadera.org.il 

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים