הקרן לפיתוח חדרה
English |  העיר חדרה |  קצת עלינו |  דבר ראש העיר - נשיא של כבוד בקרן |  יצירת קשר | 

קצת עלינו

 

הקרן לפיתוח חדרה

 

הקרן לפיתוח חדרה הוקמה ב-1994 כארגון ללא כוונות רווח.

הקרן ממפה ומאתרת את צרכי העיר, יוזמת, מאגמת שותפויות
ומבצעת מפעלים בחדרה.

 

מטרות הארגון:

 

1. ליזום, לארגן, להקים, לבצע ולנהל מפעלי תרבות, חברה, קהילה, רווחה,
    חינוך, מדע ומורשת.

2. להקים, לבנות, לטפח ולקדם כל נכס, מבנה ופרוייקט לרווחת תושבי חדרה.

3. לעודד ולארגן שיתופי פעולה בין ארגונים ולאגום משאבי כח אדם, ידע וממון,
    לעשייה משותפת למען תושבי חדרה.

4. לפעול כנציג סוכן או נאמן של תורמים. לנהל את פעולותיהם לפעול לביצוע
    מטרותיהם ולמען הפרוייקט לשמם תרמו.

 

דרכי עבודה - השולחן העגול

 

הקרן מקיימת שולחנות עגולים סביב נושאים עירוניים.
הנציגים סביב השולחן הם אנשי מקצוע בתחומי חינוך פורמלי, ובלתי פורמלי, רווחה,
בריאות, תרבות וקהילה. בנוסף, מוזמנים נציגי הקהילה לשבת איתנו סביב השולחן.
הפורום המקצועי מעלה את הצרכים ומגיש תוכניות אשר יש בהן כדי לתת מענה
לצרכי התושבים הן בפעילות חינוכית, רווחתית, תרבותית והן בבניה, שיפוץ והצטיידות
של מבני ציבור המשמשים אכסניה לפעילות זו.
בכל תחום ממפה הקרן את התוכניות הקיימות ואת השתתפות הגורמים המקומיים
בתוכניות אלה. התורמים מקבלים פניות מהקרן בדמות תוכניות מקצועיות כאשר כל
המיפוי כבר ערוך ומוכן כמו גם השתתפות הגורמים המקומיים בתוכניות אלה.

 

תרומות מיועדות בלבד

 

הקרן לפיתוח חדרה מקבלת תרומות מיועדות בלבד, בכפוף להסכם כתוב בין התורם לקרן.

התרומה מיועדת לתוכנית מוגדרת אשר הוצאותיה, דרכי התנהלותה ודרכי הדיווח,
בהסכם ההתקשרות עם התורם. הקרן אחראית לביצוע התוכנית ליצירת שותפויות עירוניות,
לאיגום המשאבים עם הגופים המקומיים והיא הנאמן על הכספים מול התורם.

 

 

שקיפות מלאה

 

כספי הפרוייקט מנוהלים בסעיף נפרד בכרטסת הנהלת חשבונות של הקרן.
בכרטיס הפרוייקט כל ההכנסות וההוצאות הקשורות לפרוייקט המסוים.

 

עובדי הקרן

 

מנהלה - בקרן שלושה אנשי מנהלה- מנהלת הקרן, מזכירה, מזכירת הנהח"ש.

עובדי פרוייקטים- העובדים המועסקים בקרן במסגרת פרויקטים, מועסקים כל עוד יש מימון
לפרוייקט המסויים. בין עובדנו בתחומים חברתיים: קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, גננות,
מורות, עובדים סוציאליים ועובדים קהילתיים, פסיכולוגים, מגשרים בני העדה האתיופית והקווקזית,
מדריכי נוער, מדריכי מחשבים, מדריכי ספורט, מדריכי אומנות, מדריכי גינון טיפולי.
בין עובדינו בתחומי הבנייה, השיפוץ וההצטיידות - אדריכלים, מהנדסים ויועצים, קבלנים.
מועסקים נקודתית ולא באפן קבוע).

מרבית העובדים הם עובדים שעתיים. מצבת עובדי הפרוייקטים משתנה מעת לעת
בהתאם לפרוייקטים המבוצעים.